Bij- en nascholingen

Ontharingstechnieken

In uw salon of werkomgeving is er vaak sprake van een specifieke doelgroep waarbij u uw vakkennis inzet en ervaring opdoet.
U leert kijken naar uw vaardigheden als professional en uw sterke en zwakke punten te ontdekken. Hoe u de behandelingen inzet en diverse technieken kunt inzetten. Het inrichten van een betekenisvolle leeromgeving en het inzetten van feedback staat tijdens deze dag centraal.

Nascholingsdag ontharingstechnieken

Zaterdag 26 oktober 2024 

10.00 uur - 16.00 uur Dorpsstraat 47, Schoonrewoerd

De geregistreerde en erkende huidprofessional met specialisaties aanvullende bekostigde zorg (Acne, ontharingstechnieken of camouflage)

Indien een gediplomeerde schoonheidsspecialist is geregistreerd als huidprofessional bij ‘De Huidprofessional’ met één van de specialisaties acne, ontharingstechnieken of camouflage gelden hiervoor aanvullende bij- en nascholingseisen.

Is een consument met indicatie voor acne, ontharing met IPL/laser of elektrisch ontharen of camouflage, aanvullend verzekerd, dan kan het zijn dat deze behandelingen onder de dekking van de ziektekostenverzekering vallen.

De huidprofessional is gediplomeerd voor deze specialisatie, is geregistreerd bij ‘De Huidprofessional’ en voldoet aan de eisen voor bij- en nascholing die ‘De Huidprofessional’ hieraan stelt.

Doel bij- en nascholing

Het nascholingsprogramma voor deze specialisaties heeft de volgende doelstellingen;
Is uw kennis van deze specialisaties geactualiseerd en kunt u door adequate behandeling klachten en complicaties voorkomen.
Bent u op de hoogte van de huidige producten en materialen of toe te passen apparatuur en kunt u deze veilig toepassen.
Kunt u een veilige en efficiënte behandeling inzetten met de gewenste resultaten.

Voorwaarden voor bij- en nascholing

- Gediplomeerd in de specialisatie; examen afgenomen door een onafhankelijke exameninstelling/brancheassessor,
- Driejaarlijkse nascholing met input laatste zelfevaluatie en clientcasus

o Nascholing middels benodigde kennis,
o Peerassessment
o Praktische toepassing en verbeteringen praktijkcases

Inhoud

De nascholing is opgebouwd rondom 2 thema’s;

1. Profileren in de bekostigde zorg
2. Vakvaardigheden

Voor aanvang van de nascholing levert u een casus in. De eisen waar deze casus aan dient te voldoen vindt u in de ‘format clientcasus’. U kunt de meeste informatie van de casus uit uw cliëntenadministratie halen, waarbij u de persoonlijke gegevens anonimiseert.

Tijdens de nascholingsdag kijkt u met u collega’s terug op de casussen, reflecteert en evalueert u de ingezette technieken en zal u samen met collega’s verbeterpunten en leerpunten in kaart gaan brengen. Deze praktische toepassing is waardevol om zowel uw technieken als de landelijke protocollen nog eens tegen het licht te houden.

U leert van collega’s en uw docent neemt met u de belangrijkste theoretische onderbouwingen door.

Wat typeert de scholing

Er is veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers,
De inhoud van de scholing past bij het niveau en behoefte van de individuele werkcontext,
Er is veel aandacht voor theoretische onderbouwing en praktische toepassing voor uw eigen competenties.

Kosten

De kosten van de scholing bedragen 160 euro per deelnemer per dag. BTW is niet van toepassing, omdat TCI is in geschreven in het CRKBO.

Afronding

De scholing wordt afgerond met een bewijs van bekwaamheid.

Aanmelding
Voor deze scholing kunt u zich hier aanmelden: info@tci-examens.nl