Branches

'de Huidprofessional'

Indien een gediplomeerde schoonheidsspecialist is geregistreerd als huidprofessional bij 'De Huidprofessional' met één van de specialisaties gelden hiervoor aanvullende bij- en nascholingseisen.

De huidprofessional is gediplomeerd voor deze specialisatie, is geregistreerd bij 'De Huidprofessional' en voldoet aan de eisen voor de bij- en nascholingen die de branchevereniging hieraan stelt;

 • Gediplomeerd in de specialisatie; examen afgenomen door een onafhankelijke exameninstelling/ brancheassessor,
 • Driejaarlijkse nascholing met input laatste zelfevaluatie en clientcasus
  • Nascholing middels benodigde kennis,
  • Peerassessment,
  • Praktische toepassing en verbetering praktijkcases.

Bent u lid van de huidprofessional en wilt u een nascholing voor één van de specialisaties;

 • Acne,
 • Camouflage,
 • Elektrisch ontharen,
 • Ontharingstechnieken IPL/Laser,
 • Bindweefselmassage,
 • Shiatsu,
 • PMU,

Meld u aan door te mailen naar info@tci-examens.nl.

Reeds geplanden inscholingsdagen staan hieronder vermeld. Indien uw specialisatie nog niet is ingepland, ontvangt u bericht zodra deze in de planning is opgenomen.

Nascholingsdag Acne (13-11-2023)

Maandag 13 november 2023  

10.00 uur - 16.00 uur Dorpsstraat 47, Schoonrewoerd

In uw salon of werkomgeving is er vaak sprake van een specifieke doelgroep waarbij u uw vakkennis inzet en ervaring opdoet. U leert kijken naar uw vaardigheden als professional en uw sterke en zwakke punten te ontdekken. Hoe u de behandelingen inzet en diverse technieken kunt inzetten. Het inrichten van een betekenisvolle leeromgeving en het inzetten van feedback staat tijdens deze dag centraal.

Inhoud

De nascholing is opgebouwd rondom 2 thema’s;

 1. Profileren in de bekostigde zorg
 2. Vakvaardigheden

Voor aanvang van de nascholing levert u een casus in. De eisen waar deze casus aan dient te voldoen vindt u in de ‘format clientcasus’. U kunt de meeste informatie van de casus uit uw cliëntenadministratie halen, waarbij u de persoonlijke gegevens anonimiseert.

Tijdens de nascholingsdag kijkt u met u collega’s terug op de casussen, reflecteert en evalueert u de ingezette technieken en zal u samen met collega’s verbeterpunten en leerpunten in kaart gaan brengen. Deze praktische toepassing is waardevol om zowel uw technieken als de landelijke protocollen nog eens tegen het licht te houden.

U leert van collega’s en uw docent neemt met u de belangrijkste theoretische onderbouwingen door.

Wat typeert de scholing

 • Er is veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers,
 • De inhoud van de scholing past bij het niveau en behoefte van de individuele werkcontext,
 • Er is veel aandacht voor theoretische onderbouwing en praktische toepassing voor uw eigen competenties.

Kosten

De kosten van de scholing bedragen 160 euro per deelnemer per dag. BTW is niet van toepassing, omdat TCI is in geschreven in het CRKBO.

Afronding

De scholing wordt afgerond met een bewijs van bekwaamheid.

Aanmelding

Voor deze scholing kunt u zich hier aanmelden info@tci-examens.nl

Uw clientcasus acne dient u 10 werkdagen vooraf in te dienen middels de link die u ontvangt bij aanmelding in uw deelnemerportaal.