Examens

Portfolio-assessments

Het portfolio-assessment is een examen waarbij u in gesprek gaat met de assessoren over uw gemaakte portfolio. 

U mag, indien gewenst, een uitdraai van uw portfolio meebrengen naar het gesprek.

Niet toegestaan: portfolio mailen, USB stick of andere media opslag.

Indien uw portfolio niet tijdig bij TCI is, kunt u niet aan het examen deelnemen. Restitutie examengeld is niet mogelijk.

Ook voor herexamens dient u het portfolio opnieuw naar TCI op te sturen.

Procedure examen

De volgende punten worden behandeld:

De assessoren stellen zich aan u voor en leggen u uit wat de werkwijze is.
Een van de twee assessoren neemt bij u een criteriumgericht interview af. De tweede assessor zorgt voor de verslaglegging.
U bent klaar met het examen. De assessoren nemen afscheid van u en ronden de beoordeling zonder u af.
U ontvangt het examenresultaat uiterlijk binnen 6 weken per mail of u wordt via uw onderwijsinstelling op de hoogte gebracht. Echter TCI streeft ernaar om u binnen 2 weken op de hoogte te brengen van uw examenresultaat.

Inhoud examen

Uw examen wordt beoordeeld aan de hand de resultaten van het gesprek die de assessor met u voert over de  relevante beoordelingscriteria. De assessor heeft voorafgaand aan het criteriumgericht interview uw portfolio bekeken. Zij zal indien mogelijk de gespreksonderwerpen van het interview afstemmen op uw portfolio. Aan de hand van de uitwerkingen in uw portfolio kunt u de beoordelingscriteria toelichten en antwoord geven op de vragen van de assessor.

Bekijk altijd de laatste versie van de instructies examenkandidaat bij Examendocumenten van het juiste vakgebied om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen.

Indienen

Indien uw examen is gepland dient uw portfolio uiterlijk 10 werkdagen voor uw examendatum bij TCI te zijn. Het indienen gaat als volgt:

Stap 1:  

U kunt inloggen op uw deelnemerportaal nadat u van TCI een mail met een link naar het deelnemerportaal heeft ontvangen.

Voeg (bij meerdere documenten) alle documenten samen.

Kies bestand(en) uploaden. Let op dat uw portfolio 10 werkdagen voor het portfolio-assessment door TCI ontvangen dient te zijn.

Stap 2:

Doorloop de pagina zoals getoond. Daarna is uw portfolio geüpload.

Examenprotocollen

Protocollen zijn samenvattingen van de beoordeling van uw praktisch examen welke door 2 assessoren is beoordeeld.

Binnen 2 tot 6 weken na uw examen wordt u geïnformeerd over uw examenresultaat. Indien u een onvoldoende heeft behaald voor uw theorie-examen, vermeldt TCI hierbij automatisch welke vakonderdelen binnen uw examen slechter zijn gescoord.

Bij het portfolio-assessment ontvangt u, indien u afgewezen bent of een herexamen dient uit te voeren, een protocol van het examen. In dit protocol is opgenomen welke constateringen de assessoren hebben gedaan. Het advies is dit protocol te bespreken met de docent.