Examendocumenten

(Allround) Schoonheidsspecialist

Hier treft u alle relevante examendocumenten schoonheidsverzorging aan.

TCI is erkend exameninstelling voor de organisatie en afname van examens en verzorging van diplomering tot het branchediploma schoonheidsspecialist en branchediploma allround schoonheidsspecialist.

Vanaf 1-1-2018 neemt de Anbos het eigenaarschap over van het branchekwalificatiedossier (BKD) schoonheidsverzorging van het CvAE.

Branche-exameninstellingen staat onder toezicht door KIWA tot 1-1-2018 en vanaf 1-1-2018 de Examenkamer.

De branchediploma's schoonheidsspecialist en allround schoonheidsspecialist zijn door NLQF ingeschaald op niveau 3 en 4.

MBO diploma (allround) schoonheidsspecialist

TCI is een erkend exameninstelling voor MBO opleidingen schoonheidsverzorging en staat hiervoor geregistreerd in het centraal register beroepsopleidingen (crebo) onder nummer 27RA.

Onderwijsinstellingen kunnen de examinering van de MBO opleiding schoonheidsverzorging uitbesteden aan TCI. Ook de organisatie en afname van de bijbehorende keuzedelen die de onderwijsinstelling aangeeft hoort hier bij.

De examinering van de MBO diploma schoonheidsspecialist en het branchediploma schoonheidsspecialist is betreft de vakgerichte onderdelen gelijk. Extra vakken voor het MBO diploma zijn; beroepspraktijkvorming, Nederlands, Engels voor niveau 4, Rekenen, loopbaan en burgerschap, en de keuzedeelverplichting.