Alle informatie op één plek.

Kies bovenaan voor Deelnemers, Scholen of Branches voor alle relevante informatie.

Inloggen

Klik hiernaast op het juiste portaal om in te loggen in jouw omgeving.

Stichting ToetsCentrum Intereducatief

TCI ontwikkelt exameninstrumenten voor specifieke beroepen en ambachten. Oog voor vakmanschap, specifieke vakkennis en vaardigheden benadrukt de mate van succes voor het slagen van de onderneming.

  • Ministerieel erkende exameninstelling MBO (brinnr. 27RA)
  • Gevalideerd examenleverancier (validering door de Examenkamer)
  • Aangewezen door diverse brancheorganisaties als landelijke exameninstelling.

Exameneisen en -instructies

Om u goed voor te bereiden op het examen kan TCI voorlichten wat u tijdens het examen kunt verwachten. Lees verder voor alle voor u relevante examendocumenten:

Diverse examensoorten

TCI maakt in de examinering gebruik van verschillende examensoorten. Lees verder voor meer informatie over de verschillende examensoorten: