Bij- en nascholingen

Acne- nascholing

In uw salon of werkomgeving is er vaak sprake van een specifieke doelgroep waarbij u uw vakkennis inzet en ervaring opdoet. U leert kijken naar uw vaardigheden als professional en uw sterke en zwakke punten te ontdekken. Hoe u de behandelingen inzet en diverse technieken kunt inzetten. Het inrichten van een betekenisvolle leeromgeving en het inzetten van feedback staat tijdens deze dag centraal.

Nascholingsdag Acne (30-10-2024)

Woensdag 30 oktober 2024

10.00 uur - 16.00 uur Dorpsstraat 47, Schoonrewoerd

Inhoud

De nascholing is opgebouwd rondom 2 thema’s:

 1. Profileren in de bekostigde zorg
 2. Vakvaardigheden

Voor aanvang van de nascholing levert u een casus in. De eisen waar deze casus aan dient te voldoen vindt u in de ‘format clientcasus’. U kunt de meeste informatie van de casus uit uw cliëntenadministratie halen, waarbij u de persoonlijke gegevens anonimiseert.

Tijdens de nascholingsdag kijkt u met u collega’s terug op de casussen, reflecteert en evalueert u de ingezette technieken en zal u samen met collega’s verbeterpunten en leerpunten in kaart gaan brengen. Deze praktische toepassing is waardevol om zowel uw technieken als de landelijke protocollen nog eens tegen het licht te houden.

U leert van collega’s en uw docent neemt met u de belangrijkste theoretische onderbouwingen door.

Wat typeert de scholing

 • Er is veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers,
 • De inhoud van de scholing past bij het niveau en behoefte van de individuele werkcontext,
 • Er is veel aandacht voor theoretische onderbouwing en praktische toepassing voor uw eigen competenties.

Kosten

De kosten van de scholing bedragen 160 euro per deelnemer per dag. BTW is niet van toepassing, omdat TCI is in geschreven in het CRKBO.

Afronding

De scholing wordt afgerond met een bewijs van bekwaamheid.

Aanmelding

Voor deze scholing kunt u zich hier aanmelden info@tci-examens.nl

Uw clientcasus acne dient u 10 werkdagen vooraf in te dienen middels de link die u ontvangt bij aanmelding in uw deelnemerportaal.

Format clientcasus

Format clientcasus

Client met aandoening voor specialistische behandeling

 1. Client met acne,
 2. Client met overbeharing,
 3. Client met specifieke huidverkleuring

Wat gaat u doen;

U levert de bewijsstukken omtrent huidonderzoek, behandelplan, behandeling en eventuele doorverwijzing van deze client aan volgens onderstaande normen en eisen;

Hoe pakt u dat aan;

Stap 1: Clientprofiel

U vult voor deze client een gestandaardiseerd formulier in voor de huidanalyse en adviesplan in. Anonimiseer de persoonsgegevens.

Natuurlijk kunt u deze ook uit uw cliëntenadministratie halen, waarbij u de persoonsgegevens verwijdert.

Stap 2: Behandelplan

Op basis van uw bevindingen bij de huidanalyse stelt u een behandelplan op. U beschrijft de behandeling die u gaat uitvoeren.

Anonimiseer de persoonsgegevens.

Stap 3: Behandelverslag

U schrijft een kort verslag, bedoeld voor intern gebruik over de uitgevoerde behandeling. Voeg foto’s toe van de huid van de cliënt van voor en na de behandeling.

Voeg de schriftelijke informatie toe die u aan de patiënt heeft meegegeven op basis van dit consult.

Stap 4: Rapportage aan verwijzer (indien nodig)

Schrijf een rapportage voor de verwijzer (indien nodig) op basis van dit consult.

Stap 4: Reflectie behandeling

U schrijft een reflectieverslag van maximaal 200 woorden over de uitgevoerde behandeling.

Verwerk hierbij de volgende aspecten;

Situatie

 • Wat was het probleem/zorgvraag?

Taak

 • Wat wilde u bereiken?
 • Wat werd er van u verwacht/Wat verwachtte u van uzelf in deze situatie?

Actie

 • Hoe heeft u het aangepakt en wat is de reden dat u het op die manier gedaan hebt? Onderbouw dit antwoord met (theoretische) concepten die uw opleiding heeft aangereikt of die u zelf hebt opgezocht.

Resultaat

 • Heeft het tot het gewenste resultaat geleid?
 • Ja/nee, motiveer uw antwoord.

Reflectie

 • Wat heeft u ervan geleerd?
 • Hoe vond u dat u het hebt gedaan?
 • Was u tevreden met het resultaat?
 • Was de client tevreden met het resultaat?
 • Wat is de essentie van wat u geleerd hebt?
 • Wat zou u de volgende keer eventueel anders of beter doen?
 • Kun u wat u hebt geleerd ook toepassen in andere situaties?

In te leveren bewijsstukken;

 • Huidanalyse en adviesplan met anamnese en gericht onderzoek
 • Behandelverslag
 • Reflectieverslag
 • Rapportage aan verwijzer (indien nodig)