Bij- en nascholingen

Camouflage- nascholing

In uw salon of werkomgeving is er vaak sprake van een specifieke doelgroep waarbij u uw vakkennis inzet en ervaring opdoet. U leert kijken naar uw vaardigheden als professional en uw sterke en zwakke punten te ontdekken. Hoe u de behandelingen inzet en diverse technieken kunt inzetten. Het inrichten van een betekenisvolle leeromgeving en het inzetten van feedback staat tijdens deze dag centraal.

Nascholingsdag Camouflage

Woensdag 16 oktober 2024

10.00 uur - 16.00 uur Dorpsstraat 47, Schoonrewoerd

Inhoud

De nascholing is opgebouwd rondom 2 thema’s:

  1. Profileren in de bekostigde zorg
  2. Vakvaardigheden

Voor aanvang van de nascholing levert u een casus in. De eisen waar deze casus aan dient te voldoen vindt u in de ‘format clientcasus’. U kunt de meeste informatie van de casus uit uw cliëntenadministratie halen, waarbij u de persoonlijke gegevens anonimiseert.

Tijdens de nascholingsdag kijkt u met u collega’s terug op de casussen, reflecteert en evalueert u de ingezette technieken en zal u samen met collega’s verbeterpunten en leerpunten in kaart gaan brengen. Deze praktische toepassing is waardevol om zowel uw technieken als de landelijke protocollen nog eens tegen het licht te houden.

U leert van collega’s en uw docent neemt met u de belangrijkste theoretische onderbouwingen door.

Wat typeert de scholing

  • Er is veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers,
  • De inhoud van de scholing past bij het niveau en behoefte van de individuele werkcontext,
  • Er is veel aandacht voor theoretische onderbouwing en praktische toepassing voor uw eigen competenties.

Kosten

De kosten van de scholing bedragen 160 euro per deelnemer per dag. BTW is niet van toepassing, omdat TCI is in geschreven in het CRKBO.

Afronding

De scholing wordt afgerond met een bewijs van bekwaamheid.

Aanmelding

Voor deze scholing kunt u zich hier aanmelden info@tci-examens.nl

Uw clientcasus camouflage dient u 10 werkdagen vooraf in te dienen middels de link die u ontvangt bij aanmelding in uw deelnemerportaal.