Trainingen

Gewichtsconsulent

Voor gewichtsconsulent bestaat de examinering uit een kennistoets en een portfolio-assessment.

Deze training gaat nader in op de beoordelingssystematiek van het portfolio-assessment. 

Aanmelden voor de training kan hier

Info

Doel van de training
De inhoud van het portfolio en de beoordelingsnormen bij het criteriumgericht interview zijn het uitgangspunt bij de totstandkoming van de drie cijfers (cliëntbegeleiding, didactiek en ondernemersvaardigheden). Het portfolio wordt ingelezen door de assessor en de assessor bereidt zich voor op het interview met de deelnemer. Het interview wordt afgenomen door twee assessoren, waarbij 1 assessor het interview afneemt en de andere assessor zorgt voor de verslaglegging en de cijferbepaling.

Onderwerpen

  • Inhoud en inlezen portfolio;
  • Beoordelingsindicatoren interview;
  • Wegingsnormen beoordelingsindicatoren.

Data

14 oktober 2022

Prijzen

145,00 p.p.