Trainingen

Examenfunctionarissen theorie

Bij de examinering op locatie dient altijd een geregistreerde examenfunctionaris van TCI aanwezig te zijn.

Examenfunctionarissen die ingezet worden bij examens dienen te zijn geregistreerd in het ‘pool’ bestand deskundigheid van TCI in www.tci-professioneel.nl De voorzitter en surveillanten worden hierbij begeleid en gemonitord onder verantwoordelijkheid van de betreffende onderwijsinstelling. Hiervoor wijst de onderwijsinstelling een begeleider aan. TCI erkent jaarlijks de deskundigheid van de examenfunctionarissen. Na het volgen van de jaarlijkse training wordt de erkenning afgegeven of verlengd.

  • Erkenning examenfunctionaris digitale examens.

Aanmelden voor de training kan hier

Info

Afname Digitale Examens
Theoretische examens worden bij TCI getoetst door middel van schriftelijke- en digitale examens.
Digitale theorie-examens worden steeds populairder. Deze examens kunnen elke werkdag ingepland worden en de kandidaten krijgen meteen de uitslag.
Nu worden deze examens (nog) vaak afgenomen op de locatie van TCI, maar deze examens kunnen ook op de eigen locaties van de scholen worden afgenomen.
Hoe zorgt men voor een ordelijk verloop en wat komt er allemaal kijken bij de organisatie van digitale examens zijn vragen welke in deze training beantwoord zullen worden.

Doel
U leert op professionele wijze het organiseren en afnemen van digitale theorie-examens.
De procedure en de regels worden uitgelegd, er worden tips gegeven en er wordt verteld wat te doen bij problemen en calamiteiten

Onderwerpen

  • Locatie-eisen;
  • Taken voorzitters en surveillanten;
  • Problemen en foutmeldingen;
  • Toestemming verlenen;
  • Toetsomgeving;
  • Oefentoets.

Data

De training is op aanvraag in te plannen.

Stuur een mail naar info@tci-examens.nl om uw aanvraag in te dienen.

Prijzen

72,50 p.p. (inclusief registratie, verlenging en erkenning)