Trainingen

EVC

De huidige tijd vraagt van mensen dat ze hun leven lang blijven leren. Mensen leren heel veel buiten de klassieke omgeving van onderwijs om. De betekenis van praktijkervaringen die medewerkers opdoen in en buiten het werk groeit. Veel van de competenties kunnen van belang zijn voor hun loopbaanontwikkeling binnen en buiten het bedrijf waar zij momenteel werken. Maar hoe kunnen we weten wat die ervaring is?

Het antwoord hierop is EVC; dit staat voor 'Erkennen van Verworven Competenties'. Het is een manier om competenties, opgedaan buiten een onderwijssituatie, formeel te erkennen. In een EVC-procedure wordt iemands ervaring (vaardigheden, kennis en houding) afgezet tegen de eisen die behoren bij een specifiek beroep. Indien iemand de vereiste competenties al in voldoende mate beheerst, hoeven die natuurlijk niet alsnog in een onderwijsomgeving geleerd te worden. Op deze manier kan de weg naar een diploma flink ingekort worden en dat is aantrekkelijk.

Iedereen doet tijdens zijn leven allerlei ervaringen op. Een aantal van deze ervaringen zijn in de beroepspraktijk van alledag zeer bruikbaar, maar niet gerelateerd aan een diploma of getuigschrift. Om deze ervaringen in het werk of bij een opleiding mee te kunnen tellen is er een zogenaamde EVC-procedure in het leven geroepen. Wat is dit nu precies?

Kortweg komt het hierop neer: de eerder verworven competenties (EVC) worden systematisch gemeten, gewaardeerd en erkend. Op grond hiervan kan een (deel van) een opleiding overgeslagen worden en ben je dus sneller in het bezit van een diploma of certificaat.

Aanmelden voor de training kan hier. Geef hierbij ook aan om welk deel het gaat.

Begeleiden

Begeleiden van evc-procedures
De EVC-procedure brengt middels het verzamelen en beoordelen van bewijsstukken voor de competenties, de huidige bekwaamheden in kaart, afgezet tegen het gewenste beroepsprofiel. Deze procedure kan geheel online plaatsvinden, waarbij in een eigen digitale online omgeving de deelnemer een overzicht heeft van alle competenties van het betreffende beroepsprofiel waarvoor zij bewijsstukken kan verzamelen en uploaden.

Tevens kunnen 24 uur per dag online vragen worden gesteld aan de aangewezen begeleider van de EVC-procedure.

Doel
U leert de taken en verantwoordelijkheden van de begeleider van EVC-procedures te hanteren.

Onderwerpen

  • Informeren deelnemers;
  • Vaststellen doel EVC traject;
  • Adviseren opbouw EVC portfolio;
  • Werken in www.tci-evc.nl.

Beoordelen

Beoordelen van evc-procedures
Indien alle bewijsstukken voor de competenties compleet zijn, wordt de assessor (beoordelaar van de EVC-procedure) op de hoogte gesteld door de begeleider. De assessor beoordeelt de bewijsstukken en aan de hand van een criterium gericht interview met de deelnemer wordt de beoordeling vastgesteld. De assessor maakt een rapportage op van haar bevindingen van het portfolio en het interview. Een medeassessor zal deze rapportage beoordelen en de EVC-procedure afsluiten.

Met de EVC-rapportage of ook wel genoemd het ervaringscertificaat kan de deelnemer een diploma aanvragen bij een diplomerende instantie of een opscholing volgen voor de competenties die volgens de rapportage niet volledig worden beheerst.

Doel
U leert de diverse beoordelingstechnieken en strategieën om de EVC procedures te beoordelen en een EVC rapportage op te stellen.

Onderwerpen

  • Opstellen van de EVC rapportage;
  • Beoordelen digitaal portfolio en voorbereiding CGI;
  • Adviseren en formuleren conclusie EVC.

Data

Begeleiden van evc-procedures:
Op aanvraag. Stuur een mail naar info@tci-examens.nl om uw aanvraag in te dienen.
 

Beoordelen van evc-procedures:
Op aanvraag. Stuur een mail naar info@tci-examens.nl om uw aanvraag in te dienen.

Prijzen

145,00 p.p. per deel