Trainingen

Assessoren vaardigheden

Om de vaardigheden van de assessoren te waarborgen heeft TCI trainingen ontwikkeld. Deze trainingen hebben als doel de assessor technieken aan te reiken welke hij/zij kan inzetten om een zo objectief en gestructureerd mogelijke beoordeling te vellen. Tevens worden gespreks- en interviewtechnieken besproken.

Aanmelden voor de training kan hier. Geef hierbij ook aan om welk deel het gaat.

Mondelinge toetsen

Het criteriumgericht interview is een gesprekstechniek die beoordeeld of een deelnemer de opgedane leerervaring ook kan toepassen in een vergelijkbare beroepssituatie.

Aan de hand van gesprekstechnieken en interviewtechnieken wordt de deelnemer beoordeeld:

  • Bij het portfolio-assessment;
  • Bij de EVC procedures;
  • Bij de proeven van bekwaamheid.

Doel
Effectief en creatief kunnen interviewen door de assessor. Leren om een interview goed voor te bereiden.

Onderwerpen

  • STARRT– techniek

Praktisch toetsen

Beoordelingstechnieken voor praktisch toetsen
Het beoordelen van praktische vaardigheden is altijd een methode die minder objectief is dan een gestandaardiseerde theorietoets. Doordat er gebruik wordt gemaakt van beoordelingscriteria, wordt er al geobserveerd door een kader. Dit verkleint de subjectiviteit. Daarnaast kan de assessor technieken toepassen om gestructureerd te observeren met beoordelingscriteria.
Deze training gaat niet in op de beoordelingscriteria van proeven van bekwaam-heid, maar op de technieken die de assessor kan inzetten om haar beoordeling gestructureerd en objectief te vellen. De methode die hiervoor wordt toegepast is de 'W.A.K.K.E.R.' methode

Doel
Assessoren leren om zo objectief mogelijk te laten beoordelen. Met objectief wordt dan bedoeld “met uitsluiting van vooroordelen en persoonlijke voorkeuren”.
Met betrouwbaar wordt hier bedoeld “met uitsluiting van toevalsinvloeden”.

Onderwerpen

  • ‘W.A.K.K.E.R.’ methode.

Rapporteren

Technieken voor rapporteren van conclusies van beoordelen
De kunst van het rapporteren is belangrijk om onder de knie te hebben als assessor. Een assessor is niet alleen in staat een beoordeling te vellen over een handeling die zij beoordeelt, maar zij moet dit ook mondeling en schriftelijk kunnen onderbouwen. Deze onderbouwing speel een belangrijke rol bij het beoordelen van een proeve van bekwaamheid en EVC-procedures.

Doel
Hoe stel je een rapportage op en onderbouw je je bevindingen. Dat staat deze dag centraal. Assessoren leren om de beoordeling van een proeve van bekwaamheid of een portfolio schriftelijk vast te leggen in het (digitaal) portfolio.

Onderwerpen

  • Rapportage– technieken

Weerstand en agressie

Handreikingen hoe om te gaan met situaties waanin agressie een rol speelt
Het afleggen van een examen is voor de meesten een stressvolle gebeurtenis. Als het niet gaat zoals verwacht kan er een situatie ontstaan waarin met veel weerstand opwerpt tegen de gebeurtenis. Dit kan ook gepaard gaan met agressie. Iedereen heeft er wel eens mee te maken. Hoe ga je hier als professional mee om?

Doel
Elke docent of assessor krijgt te maken met situaties waarin mensen boos/agressief zijn. Wat is agressie, hoe herken ik met welke soort agressie ik te maken heb, hoe ga ik hiermee om en voorkom ik dat een situatie escaleert. Daar krijst u handvatten voor tijdens deze boeiende training.

Onderwerpen

  • Communicatietechnieken en houdingsaspecten

Data

U kunt zich per dagdeel inschrijven, maar het beste is om ze alle 4 te volgen met het oog op de onderlinge samenhang.

Datum en tijd deel 1: n.n.b.
Datum en tijd deel 2: n.n.b.
Datum en tijd deel 3: n.n.b.
Datum en tijd deel 4: n.n.b.

Prijzen

72,50 p.p. per dagdeel