Didactische docententraining

Didactische docententraining

Er is behoefte aan gereedschap waarmee de docent op een verantwoorde wijze zijn of haar lessen vorm kan geven. In deze tijd van veel onderwijsvernieuwingen, digitale ontwikkelingen en de student die centraal staat is het belangrijk om als docent bepaalde routines en procedures te leren uitvoeren, waarmee u een goede leeromgeving voor de student kunt creëren.

In de eerste helft van deze docententraining staat de didactische theorie en de toepassing in de praktijk centraal.
Soms moet u erkennen dat uw kennis tekort schiet of dat u wellicht de 'verkeerde' kennis bezit. Hoe leert u de deelnemer competenties, hoe brengt u de kennis over en leert u de deelnemer vaardigheden aan?

In de tweede helft van deze docententraining staat de individuele praktijk van de deelnemer centraal. Hoe brengt u alle technieken in de praktijk, maar ook: Hebt u voldoende kennis die u als vakdocent nodig hebt? Waar kunt u zich nog in verdiepen?

De didactische docententraining bestaat uit 8 contactdagen, begeleidende opdrachten in een digitaal portfolio en een aantal afsluitende theoretische toetsen. De training kan in zijn geheel worden gevolgd, maar het is ook mogelijk om per dag in te schrijven.

 

Het ontwikkelen van een onderwijsprogramma
De docent geeft vorm aan het onderwijsprogramma vanuit kaders met leerinhoud gerelateerd aan eindkwalificaties.
Een onderwijsprogramma waarin de onderwijsvisie van de school herkenbaar is uitgewerkt en die door het team wordt gedragen. Waarin zichtbaar is wie wat doet en wie waar voor verantwoordelijk is.

Doel
U leert structuur en opbouw aan te brengen in het lesprogramma, de samenhang met andere programmaonderdelen van collega's te overzien en het lesprogramma te beheersen met de PCDA cyclus.

Onderwerpen
 • Onderwijs- en leertheoriën;
 • Onderwijsvisie;
 • Kwalificatiedossiers vertalen naar onderwijsprogramma's;
 • Onderwijsprogramma samenstellen afgestemd op de doelgroep;
 • Maatwerk leveren binnen het onderwijsprogramma.

Toetsing
Portfolio opdrachten

Het vormgeven van een krachtige leeromgeving
De docent ontwerpt vanuit zijn individuele opdracht leerarrangementen vanuit het beroepsprofiel in een daartoe passende omgeving. Deze leeromgeving wordt krachtig vormgegeven in een beroepscontextrijke omgeving.

Doel
U leert theorie en praktijk met elkaar te verbinden in een leerarrangement. Leeractiviteiten (lessen, trainingen, workshops)waarbij de leerlingen:

 • Theoretische concepten in concrete taken toepassen;
 • Specifieke beroepservaringen koppelen aan theoretische concepten;
 • Kennis, vaardigheden en attitudes aan beroepstaken verbinden;
 • Een relatie zien tussen detail en het grote geheel.

U leert maatwerk te leveren op leerlingniveau voor inhoud en begeleidingsvorm. U leert omgaan met de belangrijkste theorieën rondom begeleiding: modelling, guiding, scaffolding, coaching en monitoring.

Toetsing
Portfolio opdrachten

Het toepassen van multimedia in de klas
Technologie maakt steeds vaker onderdeel uit van de dagelijkse lespraktijk, waardoor het voor docenten steeds belangrijker wordt om digitale vaardigheden te ontwikkelen en te onderhouden. Maar welke vaardigheden zijn dat precies en welke tools kunnen hierbij worden ingezet? Deze dag komen drie belangrijke skills en tools aan de orde.

Doel
U leert aantrekkelijke presentaties te maken. Hoe handig programma's als PowerPoint ook zijn er is lang niet altijd genoeg tijd om een flistende presentatie te maken. Een presentatie die er onprofessioneel uitziet is niet uitnodigend en dat kan ten koste gaan van de leeropbrengst van de les.

U leert geannoteerde- en interactieve video's te maken. Bij het didactische concept 'flipping the classroom' wordt veelvuldig gebruik gemaakt van video's waarmee leerlingen thuis de lesstof en de bijbehorende aanwijzingen en instructies van de docent doornemen. Zo krijgen leerlingen meer autonomie over hun leerproces en beginnen ze goed voorbereid aan de les. De instructie zit er immers al op.

U leert digitale werkruimtes te creëren. Leerlingen hoeven niet langer in tijd en plaats samen te zijn om met en van elkaar te leren. Met behulp van verschillende apps kunnen ze op afstand met elkaar samenwerken en houdt u als docent zicht op wie wat en wanneer doet.

Toetsing
Portfolio opdrachten

Het tussentijds beoordelen van leerresultaten
De docent evalueert het onderwijsprogramma en checkt de voortgang van de leerlingen. Hiervoor zet de docent ontwikkelingsgerichte toetsvormen in en laat de leerling reflecteren op haar eigen ontwikkeling.

Doel
U leert het verschil tussen formatieve- en summatieve toetsvormen en op welke wijze kwalificerend of ontwikkelingsgericht beoordeeld kan worden.
U leert toetsinstrumenten ontwikkelen en evalueren.

Onderwerpen

 • Theorietoets;
 • Praktijktoets;
 • Portfolio opdracht;
 • Open- en gesloten toetsvormen;
 • Analyseren van toetsen.

Toetsing
Portfolio opdrachten

Spreken, horen en gehoord worden als docent, coach en leider
De docent kan omgaan met heterogene groepen, rekening houdend met verschillen in niveau, zelfbeeld, cultuur, belangstelling, leerstijl en voorkennis. Communicatie en groepsdynamica zijn van groot belang binnen het onderwijs. Hoe brengt u een boodschap over, hoe zorgt u dat er een lerende omgeving ontstaat?

Doel
In deze module krijgt u inzicht in de groepsdynamica en welk effect uw handelen heeft op de groep. Volgens het “forming-, storming-, norming- en performing-principe” en communicatiemethoden uit o.a. N.L.P leert u hoe u het beste kunt communiceren met uw groep(en).

Onderwerpen
 • Groepsdynamica van leerlinggroepen;
 • Communicatiestijlen (motiverend, zorgend, onderzoekend, regisserend);
 • Begeleiden van leerlingen (modelling, guiding, scaffolding, coaching en monitoring)

Toetsing
Portfolio opdrachten

Het inzetten van groepsdynamica als leertechniek
Communicatie en groepsdynamica zijn van groot belang binnen het onderwijs. Hoe brengt u een boodschap over, hoe zorgt u dat er een lerende omgeving ontstaat?

Doel
U leert over soorten communicatie en individuele verschillen waarbij het aanpassen aan de juiste communicatie centraal staat.

Onderwerpen
 • Basis N.L.P. (neuro linguïstisch programmeren), een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering;
 • Praktische oefeningen met de groep;
 • Les ondersteunende activiteiten.

Toetsing
Portfolio opdrachten

Wie ben jij als docent en wat voor docent wil je zijn?
En dan hebt u al die kennis en kunde, u hebt veel technieken geleerd en dan "moet" u voor de groep. Dan vinden er weer hele andere processen plaats in uw lichaam.

Wat is uw rol als docent? Hoe 'verpakt' u de boodschap? Hoe staat u zo ontspannen mogelijk voor de groep? Spreken in het openbaar is een presentatietraining waarbij drempels verdwijnen, zelfvertrouwen groter wordt en angst plaats maakt voor durf!

Iedere spreker, mét of zonder aanleg, zal een overtuigende spreker worden. Er zal veel geoefend worden waarbij alle geleerde technieken direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Doel
Er wordt gekeken naar de praktische vaardigheden die een beginnend beroepsbeoefenaar moet beheersen. Hoe kunt u deze het beste in uw lessen vormgeven. Hoe lang duurt het voordat een gemiddelde leerling een vaardigheid onder de knie heeft en hoe begeleidt u haar of hem hierbij.

Onderwerpen
 • Ieder aspect van de behandeling wordt doorgenomen volgens de nieuwste kwaliteitsnormen;
 • De praktijktechnieken worden benoemd én geoefend;
 • Er worden vele praktische tips en trics gegeven voor het onderwijs.

Toetsing
Portfolio opdrachten

Balans; Waar krijg jij als docent energie van en wat kost energie?
Het onderwijs van tegenwoordig vraagt van docenten een andere invulling van hun professionele taak dan vroeger: zij zijn niet meer zozeer overdragers van kennis als wel begeleiders van onderwijs-leerprocessen. Daarbij moeten zij adequaat kunnen reageren op veranderingen van ‘bovenaf’, van ‘buitenaf’, en van ‘binnenuit’.

Zo een dynamische professionele taakopvatting vraagt om reflectie op het eigen beroepsmatig handelen; vraagt om na te denken over wat u zou willen bereiken, hoe u dat zou willen bereiken en wat u daadwerkelijk bereikt.

Collegiale consultatie houdt in dat een persoon een beroep doet op een collega om mee te denken over een werksituatie waar hij/zij vragen over heeft.

Intervisie betekent dat het consulteren van een collega niet eenmalig of adhoc gebeurt, maar dat het structureel gedurende een afgesproken periode binnen een kleine collegiale kring plaats vindt ter bevordering van de kwaliteit van werken.

Doel
Deze training is de afsluitende module. Al het geleerde wordt in de praktijk gebracht en er is ruime feedback gelegenheid voor en door collegae en instructeurs. Je krijgt een uitstekend beeld van waar u nu staat als docent.

In deze training komen een aantal vormen van begeleiding aan bod. Hoe kunt u binnen de cultuur van de onderwijsorganisatie waar u werkt steun vinden in het team om uw reflectief handelen te evalueren.

Onderwerpen
 • Collegiale consultatie;
 • Intervisie, wat is het, hoe past u het toe?
 • Hoe belangrijk is collegiaal overleg?
 • Praktische lesmomenten; u laat zien wat u geleerd hebt in de afgelopen periode.

Toetsing
Portfolio opdrachten

Data
Datum deel 1: 17 december 2021
Datum deel 2: 14 januari 2022
Datum deel 3: 11 februari 2022
Datum deel 4: 18 februari 2022
Datum deel 5: 25 februari 2022
Datum deel 6: 11 maart 2022
Datum deel 7: 25 maart 2022
Datum deel 8: 6 mei 2022

Prijzen
235,00 p.p. per deel

Indien alle 8 didactische docententrainingen worden gevolgd is de totaalprijs €1200,00 per persoon.