Assessorentraining (medisch) pedicure

Assessorentraining (medisch) pedicure

Wat een deelnemer moet kennen en kunnen en welke competenties ze moet kunnen laten zien als beginnend beroepsbeoefenaar staat beschreven in de kwalificatiedossiers. Voor het beroep pedicure bestaan een MBO kwalificatiedossier en branchekwalificatiedossiers.

Aan de hand van deze kwalificatiedossiers worden opleidingen en examens ontwikkeld. Om opleiders/docenten te voorzien van handvatten zijn er een drietal categorieën benoemd waaronder de trainingen zijn opgenomen.

 • Categorie A: Informatieve trainingen voetzorg;
 • Categorie B: Examentrainingen (medisch) pedicure;
 • Categorie C: Voetzorg didactiek.

Categorie A geeft inzicht in de exameninstrumenten, de opzet van de examens, de beoordeling van de proeven en de theorietoetsen.
Categorie B is de examentraining voor (school)assessoren. De digitale exameninstrumenten, hanteren van beoordelingsprotocollen en het toepassen van de weging worden besproken.
Categorie C is voor docenten binnen het vakgebied. In deze trainingen worden tips gegeven over bruikbare werkvormen en integratie hiervan in de lessen.

Examens (m) pedicure uitgelegd

Doel
U leert hoe de examenstructuur van TCI in elkaar steekt en wat wordt verwacht van de examenkandidaat. Als docent zijnde krijgt u tips mee hoe u de leerling kunt voorbereiden op het examen. Hoe wordt beoordeeld, wat is belangrijk en wat vinden leerlingen over het algemeen moeilijk op het examen.

Onderwerpen
 • ABA– plan;
 • Proeve van bekwaamheid pedicure;
 • Screeningsformulier;
 • Proeve van bekwaamheid risicovoet;
 • Proeve van bekwaamheid specialistische technieken.

Beoordelingsnormen (m) pedicure uitgelegd

Doel
U leert hoe de examens van TCI worden beoordeeld en wat een examenkandidaat minimaal moet uitvoeren om te slagen voor de proeven van bekwaamheid. U leert de beoordelingsformulieren van TCI te hanteren en op de juiste wijze toe te passen.

Onderwerpen

Beoordelen van:

 • ABA– plan
 • Screeningsformulier;
 • Proeve van bekwaamheid pedicure;
 • Proeve van bekwaamheid risicovoet;
 • Proeve van bekwaamheid specialistische technieken.

Het hanteren van een tablet bij praktijkexamens voetzorg

Doel
U leert de digitale beoordelingsinstrumenten van TCI te hanteren en op de juiste wijze toe te passen in de praktijk. Na de lunch gaat u in het praktijklokaal werken met de digitale beoordelingsinstrumenten.

Onderwerpen
 • Tablets en functies;
 • Software examenplatform TCI;
 • Foto’s maken en koppelen;
 • Praktische oefening en rolverdeling;

Jaarlijkse updatetraining voor (school)assessoren

Doel
U heeft reeds 2 informatieve examentrainingen (medisch) pedicure gevolgd. Tevens bent u betrokken bij de examinering. Kwaliteit leveren betekent dat alle ervaringen en ‘inside information’ met elkaar gedeeld worden.
U leert hoe om te gaan met specifieke situaties in de examenprocessen. Vooral praktijkvoorbeelden worden besproken en met elkaar afgestemd. En er wordt besproken wat we verwachten van een beginnend beroepsbeoefenaar. Dit is een training die u eigenlijk up-to-date brengt met de laatste ontwikkelingen.

Onderwerpen
 • Nieuwe ontwikkelingen in de branche;
 • Examinering pedicure en medisch pedicure;
 • ‘Uit de praktijk’;
 • Examinering met een tablet;
 • Rolverdeling in de beoordeling.

Beweeglijkheid en blauwdrukken

Doel
Een training voor docenten om meer te leren over de onderzoeksmethodiek ‘blauwdrukken en de interpretatie ervan’ (statische en dynamisch). De nieuwste technieken van het testen van de beweeglijkheid met diverse leerzame demonstraties komen aan bod. Een extra brok achtergrondinformatie voor de geïnteresseerde en leergierige docent.

Exameneisen

Doel
Hoe kun je op een uitdagende manier de ‘ingewikkelde’ toetstermen en exameneisen begrijpen en uitleggen aan de leerlingen. Een training voor docenten die de leerlingen goed en duidelijk klaar willen stomen voor het examen. Opmerkingen als ‘het stond niet in het boek’ of ‘het is allemaal zo onduidelijk’ zijn uit den boze.

Nagelregulatie

Doel
Een training voor docenten die meer willen weten over nagelbeugels. Een train de trainer met nieuwe technieken, inzichten en trends.
Een aantal beugels worden besproken en hoe bij deze beugels de trekkracht geregeld kan worden. Ook zal de inhoud van trekkrachtregeling aan bod komen.

Onderwerpen
 • Plakbeugels, welke zijn te regelen en hoe;
 • Unilaterale beugels, welke zijn te regelen en hoe;
 • Bilaterale beugels, hoe regel je van verschillende beugels de trekkracht.

Samenwerken met huisartsen

Doel
Voor docenten die inspiratie kunnen gebruiken voor praktijksituaties waarin huisarts en pedicure elkaar aanvullen.
Wat wil de huisarts nu graag van de pedicure? Zijn beide partijen op de hoogte van elkaars kunnen? Wat is de beste manier om te communiceren met (huis)artsen. Er zullen in deze training diverse situaties worden besproken in aanwezigheid van een huisarts. Een prachtig stuk lesmateriaal!

Samenwerken met podotherapeuten

Doel
Voor docenten die inspiratie kunnen gebruiken voor praktijksituaties waarin podotherapeuten en pedicures elkaar aanvullen.
De inhoud van de training is gericht op samenwerken tussen voetprofessionals. Dit betekent onder andere het tijdig signaleren van symptomen. Dit alles gericht op het voorkomen van wonden en amputaties en het verbeteren van kwaliteit van leven. Deze training wordt gegeven door een podotherapeut.

Onderwerpen
 • Behandeling risicovoet;
 • Wondbehandeling en wondverzorging;
 • Insole drukmeting;
 • Schoenbeoordeling;
 • Drukproblemen in de voorvoet.

Schoenonderzoek

Doel
Voor docenten die meer achtergrondinformatie willen over schoenonderzoek en loopanalyse. Hoe kun je als pedicure het beste een modern schoenadvies geven? Een grote kijk in de keuken van de hedendaagse schoentechnologie, een aanvulling op de gedegen schoenkennis van de docent met een blik op het huidige en de toekomst.

Data

A1 - Examens (m) pedicure uitgelegd
19 september 2020
5 februari 2021
A2 - Beoordelingsnormen (m) pedicure uitgelegd
10 oktober 2020
5 maart 2021

B1 - Het hanteren van een tablet bij praktijkexamens voetzorg
Op aanvraag
B2 - Jaarlijkse updatetraining voor (school)assessoren
25 juni 2021

Trainingen in deze categorie zijn van 18.30 tot 21.30 uur met voorafgaand om 18.00 uur een buffet.
C1 - Beweeglijkheid en blauwdrukken
12 april 2021
C2 - Exameneisen theorie
2 maart 2021
C3 - Nagelregulatie
14 oktober 2021
C4 - Samenwerking met huisartsen
Op aanvraag
C5 - Samenwerking met podotherapeuten
8 december 2020
C6 - Schoenonderzoek
1 februari 2021

Prijzen
Categorie A: 145,00 p.p. per deel
Categorie B: 145,00 p.p. per deel
Categorie C: 95,00 p.p. per deel