Assessorentraining (medisch) pedicure

Assessorentraining (medisch) pedicure

Wat een deelnemer moet kennen en kunnen en welke competenties ze moet kunnen laten zien als beginnend beroepsbeoefenaar staat beschreven in de kwalificatiedossiers. Voor het beroep pedicure bestaan er MBO kwalificatiedossier en branchekwalificatiedossiers.

Aan de hand van deze kwalificatiedossiers worden opleidingen en examens ontwikkeld.

Doel
U leert hoe de examenstructuur van TCI in elkaar steekt en wat wordt verwacht van de examenkandidaat. Als docent zijnde krijgt u tips mee hoe u de leerling kunt voorbereiden op het examen. Hoe wordt beoordeeld, wat is belangrijk en wat vinden leerlingen over het algemeen moeilijk op het examen.

Onderwerpen
 • ABA– plan;
 • Proeve van bekwaamheid pedicure;
 • Screeningsformulier;
 • Proeve van bekwaamheid risicovoet;
 • Proeve van bekwaamheid specialistische technieken.

Doel
U leert hoe de examens van TCI worden beoordeeld en wat een examenkandidaat minimaal moet uitvoeren om te slagen voor de proeves van bekwaamheid. U leert de beoordelingsformulieren van TCI te hanteren en op de juiste wijze toe te passen.

Onderwerpen
Beoordelen:
 • ABA– plan
 • Screeningsformulier;
 • Proeve van bekwaamheid pedicure;
 • Proeve van bekwaamheid risicovoet;
 • Proeve van bekwaamheid specialistische technieken.

Jaarlijkse update training (medisch) pedicure
U heeft reeds de algemene assessorentraining (medisch) pedicure gevolgd en ook het vervolg. Tevens bent u betrokken bij de examinering. Kwaliteit leveren betekent dat alle ervaringen en ‘inside information’ met elkaar gedeeld worden.

Doel
U leert hoe om te gaan met specifieke situaties in de examenprocessen. Vooral praktijkvoorbeelden worden besproken en met elkaar afgestemd wat we verwachten van een beginnend beroepsbeoefenaar. Dit is een training die u eigenlijk up to date brengt met de laatste ontwikkelingen.

Onderwerpen
 • Nieuwe ontwikkelingen in de branche;
 • Examinering pedicure en medisch pedicure;
 • ‘uit de praktijk’.

Data

Deel I
14 september 2018
25 januari 2019

Deel II
21 september 2018
8 februari 2019

Jaarlijkse update
2 november 2018
8 maart 2019

Prijzen
145,00 p.p. per deel