Theorie

24-01-2020
Reuma 4.11.2

1. A
2. C
3. C
4. C
5. A
6. A
7. A
8. C
9. C
10. B
11. C
12. B
13. B
14. B
15. C 
16. B
17. A
18. C
19. A
20. A
21. B
22. A
23. A
24. A vervalt
25. A
26. B
27. A
28. B
29. B
30. C

Definitive antwoorden bij 29 correcte vragen gelegd bij 20 goede antwoorden.
Definitieve uitslagen worden altijd per mail verstuurd.