Theorie

24-01-2020
Oncologie (aanvullende toetsing)

1. C
2. C
3. C
4. B
5. B
6. A
7. B
8. B
9. B
10. B


Definitieve antwoorden bij 10 correcte vragen gelegd bij 7 goede antwoorden.
Definitieve uitslagen worden altijd per mail verstuurd.