Theorie

24-01-2020
Omvormen 3.19.1

1. C
2. A
3. B
4. A
5. C
6. B
7. A
8. B
9. C
10. C 
11. B
12. C
13. A
14. B
15. A
16. B
17. C
18. B
19. A
20. B 
21. A
22. A
23. B
24. B
25. C
26. C
27. C
28. C
29. B
30. A 
31. A
32. A
33. C
34. A
35. C
36. B
37. A
38. B
39. B
40. C

Definitieve antwoorden bij 40 correcte vragen gelegd bij 26 goede antwoorden.
Definitieve uitslagen worden altijd per mail verstuurd.