Theorie

24-01-2020
Huidverbeteringsmassage 4.22.1

1. A
2. B
3. B
4. C
5. C
6. B
7. C
8. B
9. B
10. B
11. C
12. A
13. B
14. C
15. C 
16. B
17. A
18. A
19. A
20. B
21. A
22. A
23. C
24. C
25. A
26. A
27. A
28. B
29. A
30. C

Definitieve antwoorden bij 30 correcte vragen gelegd bij 21 goede antwoorden.
Definitieve uitslagen worden altijd per mail verstuurd.