Theorie

24-01-2020
Gelaatsbehandeling deel 1 3.36.1

1. B
2. C
3. B
4. C
5. A
6. B
7. A
8. A
9. C
10. B
11. A
12. A
13. A
14. B
15. B
16. C
17. A
18. A
19. A
20. B 
21. C
22. B
23. A
24. B
25. B
26. A
27. C
28. B
29. B
30. C
31. B
32. A
33. A
34. A
35. B
36. B
37. A
38. C
39. A
40. A

Definitieve antwoorden bij 40 correcte vragen gelegd bij 26 goede antwoorden.
Definitieve uitslagen worden altijd per mail verstuurd.