Theorie

12-06-2020
Oncologie (aanvullende toetsing)

geen


Definitieve antwoorden bij 10 correcte vragen gelegd bij 7 goede antwoorden.
Definitieve uitslagen worden altijd per mail verstuurd.