Theorie

12-06-2020
Omvormen 3.19.1

Geen

Definitieve antwoorden bij 40 correcte vragen gelegd bij 26 goede antwoorden.
Definitieve uitslagen worden altijd per mail verstuurd.