Theorie

12-06-2020
Knippen/Snijden 3.18.1

Geen

Defintieve antwoorden bij 40 correcte vragen gelegd bij 26 goede antwoorden.
Definitieve uitslagen worden altijd per mail verstuurd.