Theorie

12-06-2020
Kennistoets Kleuren 3.21

Geen

Definitieve antwoorden bij 40 correcte vragen gelegd bij 26 goede antwoorden.
Definitieve uitslagen worden altijd per mail verstuurd.