Theorie

12-06-2020
Elektrisch Ontharen 4.24

Geen

Definitieve antwoorden bij 30 correcte vragen gelegd bij 21 goede antwoorden.
Definitieve uitslagen worden altijd per mail verstuurd.