Theorie

12-06-2020
Casusgerichte praktijktoets (voetverzorging) 3.48.3

1. C
2. B A
3. A
4. B
5. B
6. C
7. B
8. B
9. A
10. A
11. C
12. B
13. C
14. A
15. C
16. A
17. C
18. A
19. A
20. C 
21. B
22. C
23. A
24. C
25. B
26. A
27. A
28. A
29. A
30. B
31. A
32. C
33. C
34. B
35. A
36. C
37. B
38. C
39. A
40. A 
41. B
42. B
43. A
44. B
45. B
46. C
47. C
48. B
49. C
50. B
51. A
52. B
53. A
54. A
55. A
56. C
57. C Vervalt
58. A
59. B
60. B

Definitieve antwoorden bij 59 correcte vragen gelegd bij 38 goede antwoorden.
Definitieve uitslagen worden altijd per mail verstuurd.