Theorie

12-06-2020
Acne 4.16

1. A
2. B
3. A
4. B
5. C
6. C
7. C
8. A
9. B
10. C
11. C
12. C
13. B
14. A
15. C 
16. C
17. B
18. A
19. A
20. B
21. C
22. B
23. C
24. B
25. C
26. C
27. A
28. B
29. C
30. A

Definitieve antwoorden bij 30 correcte vragen gelegd bij 21 goede antwoorden.
Definitieve uitslagen worden altijd per mail verstuurd.