Proefexamens

3.48.3 Diagnose stellen deel 3 - alleen algemene vragen

Hieronder volgen 39 opgaven. Bij elke opgave is steeds maar één
antwoord het juiste.

Aan het einde van dit proefexamen weet u direct of u geslaagd zou zijn voor dit examen en welke vragen u onjuist heeft beantwoord.


VRAAG 1/39
FOUTEN 0

Een nieuwe cliënt vertelt u tijdens het kennismakingsgesprek het volgende: Zij heeft een aantal jaar geleden haar been gebroken, is sinds haar jeugd allergisch voor veel stoffen en gebruikt al 20 jaar medicijnen wegens een te hoge bloeddruk. Welke van deze gegevens vermeld u minimaal op de cliëntenkaart?