Exameneisen | Examenreglement | Vrijstellingen | EVC | Protocollen | Inschrijfprocedures | Klachten / Bezwaar
Klachten / bezwaar

Klachten / bezwaar

Binnen alle mogelijkheden die TCI heeft en de wet- en regelgeving toelaat, proberen wij bij TCI uw examen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Natuurlijk staat de kwaliteit van de beoordeling bovenaan. Daarnaast trachten wij de examenkosten zo laag mogelijk te houden voor u als examendeelnemer.

Verbeteringen
Ieder examen voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit om uw examenbeleving te meten.

Indien u daarnaast nog tips heeft horen wij die graag. U kunt deze sturen naar: info@tci-examens.nl

Klachten
Indien u tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot de examinering een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie van TCI, kunt u dit binnen 2 weken na de bekendmaking van de examenuitslag indienen.

U dient schriftelijk per post en voorzien van handtekening de klacht op te sturen naar:

TCI, t.a.v. de klachtencommissie, Dorpsstraat 47, 4145 KB Schoonrewoerd.

Vermeld in uw brief ten minste:

- Uw naam, adres en deelnemer/ kandidaatnummer,

- Datum van indiening klacht,

- Omschrijving van het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft,

- De grond van de klacht,

- Mogelijke oplossingen.

De klachtencommissie beslist binnen drie maanden op de klacht en u wordt schriftelijk van de uitspraak op de hoogte gebracht.

Download de klachtenprocedure  voor de volledige tekst.

Indien u het niet eens bent met de klachtenafhandeling na doorlopen van deze klachtenprocedure, kun u hiertegen beroep aantekenen. Hiervoor is de beroepsprocedure, welke u hiernaast kunt downloaden.