Exameneisen | Examenreglement | Vrijstellingen | EVC | Protocollen | Inschrijfprocedures | Klachten / Bezwaar
Preventie besmettingsprotocol Coronavirus

Preventie besmettingsprotocol Coronavirus

Voorzorgsmaatregelen TCI

update: 09-6-2020, 12.00 uur

Alle examens draaien volgens de TCI COVID-19 protocollen. Deze afspraken zijn volgens richtlijnen van RIVM en de betreffende brancheorganisaties. U vindt het protocol hier.

Voor de voetverzorging zijn de protocollen bijgesteld. Voor dit moment gelden de volgende protocollen.

Bovenal geldt dat iemand niet verplicht is tot het deelnemen aan de examens. Daarentegen willen we wel de mogelijkheid bieden om tot afronding te kunnen komen van de opleiding. Daarvoor is het kunnen afleggen van beroepsexamens voor sommigen een essentiële factor.

Om indien gewenst examens te kunnen afleggen, gelden de volgende maatregelen:

  1. Deurbeleid; examenruimten zijn alleen toegankelijk voor examendeelnemers. Toegang tot de examenruimte is vanaf 15 minuten voor aanvang. Niet eerder. Overige personen die niet deelnemen aan het examen mogen niet in het examengebouw worden toegelaten.
  2. Een examendeelnemer en examenmodel mag alleen naar het examen komen als deze geen gezondheidsklachten heeft zoals neusverkouden, keelpijn, hoesten of koorts. Ook mogen de medebewoners van de examendeelnemer geen koortsklachten hebben. En niet tot de risicogroep behoren.
  3. Bij binnenkomst van het examengebouw dienen eerste de handen worden gewassen. Voor betreden van de examenruimte dient gebruik te worden gemaakt van de handdesinfectants.
  4. Schud elkaar niet de hand.
  5. Houdt afstand van minimaal 1,5 meter met andere personen.
  6. Bij binnenkomst noteert u uw gegevens voor de aanwezigheidsregistratie met handtekening en datum- en tijdnotering.
  7. Examenfunctionarissen kunnen u checken op koortsklachten.
  8. Bij praktijkexamens komt u omgekleed naar de examenlocatie.

Het is ook mogelijk om mondelinge examens online te kunnen laten plaatsvinden. Neem hiervoor contact met ons op voor de mogelijkheden.

TCI is dan telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren om de deelnemer te woord te staan. U kunt TCI ook per mail bereiken: info@tci-examens.nl

In deze tijd waarvan je niet weet wat er komen gaat en je stilstaat bij de betekenis van vrijheid en de liefde van je naasten, is er ruimte voor groei en ontwikkeling. De lente is aangetreden, mooie bloesems in bomen en in Venetië zie je de vissen weer zwemmen.
De natuur komt weer tot leven, er zitten meer vogels in de tuin, er is geen cursus ‘mindfullness’ nodig om te beseffen dat we leven in het hier en nu als we naar buiten kijken. De vrijheid hebben om een wandeling te maken in de natuur.
De natuurlijke drang voor groei en ontwikkeling zit in ons. We zijn van nature nieuwsgierig en gaan graag op ontdekking. Iets nieuws uitproberen en ons laten inspireren, krijgen we energie van. Positieve energie is een belangrijke voedingsbodem voor ons welzijn.
We geven graag dat stukje feedback voor verdere groei en ontwikkeling.