Exameneisen | Examenreglement | Vrijstellingen | EVC | Protocollen | Inschrijfprocedures | Klachten / Bezwaar
Preventie besmettingsprotocol Coronavirus

Preventie besmettingsprotocol Coronavirus

Voorzorgsmaatregelen TCI

update: 31-3-2020, 19.25 uur

Onderwijs en examens vallen onder een vitale sector. De maatregelen omtrent de bijeenkomsten die worden afgelast tot juni, gelden niet voor het afleggen van examens. Wel zijn er aanpassingen en beperkende maatregelen;

Bovenal geldt dat iemand niet verplicht is tot het deelnemen aan de examens. Daarentegen willen we wel de mogelijkheid bieden om tot afronding te kunnen komen van de opleiding. Daarvoor is het kunnen afleggen van beroepsexamens voor sommigen een essentiele factor.

Om indien gewenst examens te kunnen afleggen, gelden de volgende maatregelen:

  1. Deurbeleid; examenruimten zijn alleen toegankelijk voor examendeelnemers. Toegang tot de examenruimte is vanaf 30 minuten voor aanvang. Niet eerder. Overige personen die niet deelnemen aan het examen mogen niet in het examengebouw worden toegelaten.
  2. Een examendeelnemer mag alleen naar het examen komen als deze geen gezondheidsklachten heeft zoals neusverkouden, keelpijn, hoesten of koorts. Ook mogen de medebewoners van de examendeelnemer geen koortsklachten hebben.
  3. Bij binnenkomst van het examengebouw dienen eerste de handen worden gewassen. Voor betreden van de examenruimte dient gebruik te worden gemaakt van de handdesinfectants.
  4. Schud elkaar niet de hand.
  5. Houdt afstand van minimaal 1,5 meter met andere personen.
  6. Bij binnenkomst noteert u uw gegevens voor de aanwezigheidsregistratie met handtekening en datum- en tijdnotering.
  7. Bij hoesten of niezen dient u direct het examengebouw te verlaten. U kunt het examen niet meer afronden.
  8. Examenfunctionarissen kunnen u checken op koortsklachten.
  9. De coachhond examenstress is vanaf 24-3 tot nader orde niet meer aanwezig.

Op deze wijze willen wij het mogelijk houden dat digitale theorie-examens en mondelinge examens kunnen worden afgelegd.

Binnenkort is het ook mogelijk om mondelinge examens online vanaf uw thuisquarantaine te kunnen laten plaatsvinden.

Praktijkexamens tot en met 28 april 2020 zijn geannuleerd. Maatregelen van RIVM geven aan dat contactberoepen tot en met 28 april het beroep niet mogen uitoefenen.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen wordt het preventie protocol gehanteerd. Het volledige protocol van TCI kunt u hier inzien.

TCI is dan telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren om de deelnemer te woord te staan. U kunt TCI ook per mail bereiken: info@tci-examens.nl

In deze tijd waarvan je niet weet wat er komen gaat en je stilstaat bij de betekenis van vrijheid en de liefde van je naasten, is er ruimte voor groei en ontwikkeling. De lente is aangetreden, mooie bloesems in bomen en in Venetië zie je de vissen weer zwemmen.
De natuur komt weer tot leven, er zitten meer vogels in de tuin, er is geen cursus ‘mindfullness’ nodig om te beseffen dat we leven in het hier en nu als we naar buiten kijken. De vrijheid hebben om een wandeling te maken in de natuur.
De natuurlijke drang voor groei en ontwikkeling zit in ons. We zijn van nature nieuwsgierig en gaan graag op ontdekking. Iets nieuws uitproberen en ons laten inspireren, krijgen we energie van. Positieve energie is een belangrijke voedingsbodem voor ons welzijn.
We geven graag dat stukje feedback voor verdere groei en ontwikkeling.