Visagie / Styling

Visagie / Styling

Een professionele toetsing voor het beroep visagist.

  • Casusgerichte theorietoets,
  • Digitaal portfolio opbouw en toetsing,
  • Proeve van bekwaamheid Visagie.

Naast het vakdiploma Visagie, is er ook een keuzedeel visagie binnen het MBO onderwijs. Het keuzedeel is een gedeelte van de vakopleiding visagist.

Digitaal examen
Vanaf september 2013 wordt, afhankelijk van het opleidingsinstituut, de mogelijkheid geboden om theorie-examens digitaal af te leggen Lees verder ...