Nagelstylist

Nagelstylist

Nagelstylist,

Het branchekwalificatiedossier nagelzorg beschijft de belangrijkste kenmerken en criteria voor de opleiding en examinering van een allround nagelstylist en is vastgesteld door de branche expertgroep van stichting ToetsCentrum Intereducatief. Het beroepscompetentieprofiel nagelstylist vormt de basis voor de diploma's (Allround) nagelstylist gel, gelpolish, acryl, zoals dat door de examencommissie van stichting TCI is vastgesteld.

Het TCI diploma allround nagelstylist wordt ingeschaald in het NLQF op niveau 3. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van de kwalificatie. Hiermee kunnen nagelstylisten aantonen wat zij waard zijn, over welke kennis en vaardigheden zij beschikken en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid als beroepsbeoefenaar.

Het NLQF-niveau maakt duidelijk op welk niveau de nagelstylist studeert en bovendien kan het diplomaniveau allround nagelstylist vergeleken worden met buitenlandse diploma's.

Binnenkort kunt u op deze pagina opleiders terugvinden die opleiden voor het TCI diploma Allround Nagelstylist NLQF-niveau 3.

 

Digitaal examen
Vanaf september 2013 wordt, afhankelijk van het opleidingsinstituut, de mogelijkheid geboden om theorie-examens digitaal af te leggen Lees verder ...